NIEUWS

Nieuwe wet 2020: Wnra

! Deze wet is alleen van toepassing op werkgevers in het openbaar onderwijs (PO & VO)

26 augustus 2019

Nieuwe wet 2020: Wnra

Per 1 januari treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit betekent dat de werknemers in het openbaar onderwijs rechtspositioneel vanaf 1 januari 2020 onder het reguliere arbeidsrecht zullen vallen.

Wat gaat er voor het openbaar onderwijs veranderen?

We hebben de veranderingen hieronder voor je op een rij gezet: 

 • Aanstelling wordt arbeidsovereenkomst

  De eenzijdige aanstelling verandert in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Voor zittende werknemers wordt de aanstelling van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst. Je bent niet verplicht een nieuwe akte uit te reiken, wel hebben we een voorbeeldbrief die je naar de medewerkers kunt sturen. Wil je hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar Bea Lokhorst: b.lokhorst@preadyz.nl.

  Verder passen wij voor de openbare besturen de akte-modellen aan. Met nieuwe medewerkers moet een arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze wordt na de mutatie in de Self Service automatisch klaar gezet in het digitale personeelsdossier van Raet/Youforce. De nieuwe medewerker moet deze ondertekenen en retour zenden naar zijn/haar werkgever.

 • De rechtsgang voor geschillen wijzigt

  De beroepsgang naar de bestuursrechter staat niet meer open. In plaats daarvan wordt een geschil voorgelegd aan de Rechtbank (sector Kanton) of hoger beroep (bij  Gerechtshof) en in cassatie (bij de Hoge Raad). Daarnaast geeft de CAO bij bepaalde rechtspositionele beslissingen de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie van beroep funderend onderwijs van de organisatie Onderwijsgeschillen. Zie voor meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl.

 • Het systeem rond ontslag wijzigt

  Ontslag wordt aangevraagd bij het UWV in geval van langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen. Voor overige redenen vraag je ontbinding aan bij de kantonrechter. Naast ontslag via het UWV of via de kantonrechter kan de werkgever natuurlijk ook een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) met de werknemer overeenkomen. Let er hierbij wel op dat (voor het PO) vanaf het schooljaar 2020-2021 de uitkeringskosten dan niet meer volledig worden vergoed. Als je meer wilt weten over de wijzigingen in het reglement van het Participatiefonds: klik hier

 • De ketenregeling wijzigt

  De hoofdregel voor tijdelijke contracten was 3 contracten in 36 maanden. Onder de Wnra wijzigt dit naar 3 contracten in 24 maanden. Echter, door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) – die eveneens per 1 januari 2020 in werking treedt - wordt de termijn van 24 maanden gewijzigd in 36 maanden. Lees hier ons artikel over de Wab. 

  Kortom, de maximum periode waarbinnen tijdelijke contracten mogen worden gegeven wijzigt voor het openbaar onderwijs uiteindelijk niet.

 • De wettelijke transitievergoeding gaat gelden

  De transitievergoeding gaat nu ook gelden voor het openbaar onderwijs. Dit was alleen van toepassing wanneer de werknemer meer dan 2 jaar in dienst was. Door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020, geldt de transitievergoeding al vanaf het begin van het dienstverband.

 • De aanzegplicht gaat gelden

  Heeft een contract langer dan 6 maanden geduurd dan dien je de werknemer schriftelijk te laten weten of het contract verlengd wordt en onder welke voorwaarden. Indien je dit nalaat, wordt de werknemer met ingang van de bedoelde einddatum geacht te zijn benoemd in een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande dienstverband. Je bent dan het salaris verschuldigd tot het moment dat er wel correct is aangezegd.

  Uitzondering op de aanzegplicht:

  • wanneer het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld bij vervanging van een arbeidsongeschikte collega.
  • wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor minder dan zes maanden.

Voor vragen of meer informatie:

Neem contact op met Bea of Maaike:

Bea Lokhorst

Bea Lokhorst
adviseur P&O
06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)