Wintertips 2020

 1. Wijziging inlogprocedure Youforce 
 2. Wijziging aanzegplicht openbaar onderwijs
 3. Tips & tricks tweede spoor traject

13 februari 2020

Schermafbeelding 2020-02-04 om 14.32.58

Kies de tip:

 • Tea Wolbers

  Tip 1: Wijziging inlogprocedure Youforce

  Voor een optimale beveiliging van onze systemen is de inlogprocedure voor nieuwe gebruikers veranderd. We lichten de nieuwe procedure hieronder toe. 

  Als nieuwe gebruiker van Youforce log je in met de inloggegevens die je van Preadyz hebt ontvangen. Vervolgens verschijnt er op het scherm de mogelijkheid om een eigen bedachte gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Ook stel je hier een controlevraag in en sla je alle gegevens op. Tot zover verandert er niets. 

  Nieuw is wel dat je na het opslaan van je gegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en controlevraag) automatisch wordt uitgelogd. Na het uitloggen kun je opnieuw inloggen met de gegevens die je zojuist hebt aangemaakt. Dus je eigen bedachte gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens heb je toegang tot je bureaublad in Youforce.

  Dezelfde procedure geldt als je een nieuw wachtwoord bij de Helpdesk van Preadyz hebt aangevraagd. En ook als je binnen Youforce via ‘mijn instellingen’ je account hebt aangepast. Ook daar word je eerst automatisch uitgelogd om vervolgens met je nieuwe gegevens weer in te loggen.

 • Tea Wolbers

  Voor vragen of meer informatie:

  Tea Wolbers
  06 25 11 81 18 
  t.wolbers@preadyz.nl

 • Maaike van Zadelhoff

  Tip 2: Wijziging aanzegplicht openbaar onderwijs

  Aanzegplicht in het openbaar onderwijs

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) geldt sinds 1 januari 2020 de aanzegplicht ook voor het openbaar onderwijs.

  Wat houdt de aanzegplicht in?

  Wanneer een werknemer op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst werkt, dient de werkgever voor het aflopen van het contract de werknemer te informeren over het feit of de tijdelijke arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet.

  Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 12 maanden is de aanzegtermijn minimaal 1 maand. In de aanzegging staat dan het volgende:

  • of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet;
  • en bij voortzetting: onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

  De aanzegging wordt schriftelijk aan de werknemer verstuurd.

  Wat zijn de gevolgen als je niet voldoet aan de aanzegplicht?

  Wanneer je als werkgever de aanzegging niet tijdig hebt verstuurd, dan eindigt de tijdelijke arbeidsovereenkomst korter dan 1 jaar alsnog van rechtswege op de overeengekomen einddatum. De werknemer heeft dan recht op een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris.

  Zijn er ook uitzonderingen?

  Wanneer er sprake is van een tijdelijk contract van ten minste 12 maanden met uitzicht op een vast contract, dan bedraagt de aanzegtermijn 2 maanden in plaats van 1 maand. Wanneer je als werkgever niet of niet op tijd aanzegt, dan wordt de werknemer geacht te zijn benoemd in een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande dienstverband.

  Wanneer is de aanzegplicht niet van toepassing?

  De aanzegplicht geldt niet bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor minder dan 6 maanden of als de einddatum niet vaststaat (zoals bij vervanging).

  Heb je nog vragen over de aanzegplicht, neem dan gerust contact op met onze jurist Maaike van Zadelhoff. 

 • Maaike van Zadelhoff

  Voor vragen of meer informatie:

  Maaike van Zadelhoff
  06 25 64 51 91
  m.vanzadelhoff@preadyz.nl

 • Jurriën de la Vieter

  Tip 3: Tips & tricks tweede spoort traject

  Een tweede spoor traject re-integratie hoort er bij als je langdurig ziek bent, zo schrijft de Wet Poortwachter ons voor. De werkwijzer Poortwachter geeft hiervoor een aantal concrete aanwijzingen:

  • Een tweede spoor traject moet uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart;
  • Een tweede spoor traject kan alleen achterwege blijven als binnen drie maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie.
  • Een andere voorwaarde is dat het tweede spoor traject adequaat dient te zijn.

   

  Wat is een adequaat traject? 

  De Centrale Raad heeft in een recente uitspraak twee concrete aanknopingspunten gegeven. Een traject is niet adequaat als:

  1. Een inventarisatie ontbreekt van de mogelijkheden van werknemer met een vertaalslag naar bemiddelbare beroepen;
  2. Het zich concentreert op functies die niet aansluiten bij de vastgestelde beperkingen, maar wel de voorkeur van de werknemer hebben.

   

  Houd de tijd in de gaten! 

  Het te lang blijven zoeken binnen de eigen sector naar passend werk kan ook betekenen dat het traject niet adequaat is. De termijn die hiervoor staat is: binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie. 

 • Jurriën de la Vieter

  Voor vragen of meer informatie:

  Jurriën de la Vieter
  06 21 10 17 49
  j.delavieter@preadyz.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)