Wijzigingen reglement Participatiefonds per 1 augustus 2022

14 december 2021

Wijzigingen reglement Participatiefonds per 1 augustus 2022

Wat houden de wijzigingen ook al weer in?

Hieronder volgt een korte samenvatting van de huidige situatie en de nieuwe situatie:

 • Huidige situatie

Als het Participatiefonds jouw vergoedingsverzoek heeft goedgekeurd, betaal je als werkgever nu geen eigen bijdrage over de WW/WOPO-uitkering. Is het verzoek echter te laat of niet compleet ingediend (ondanks mogelijk rappel), dan betaaal je de volledige uitkeringskosten zelf. Dit wordt dan ingehouden op de bedragen van de rijksbekostiging.

 • Wat gaat er veranderen?

Als de wijzigingen bij het Participatiefonds worden goedgekeurd betaal je standaard 50% van de uitkeringskosten van de ex-werknemer. Je hoeft dan geen vergoedingsverzoek in te dienen.

Uitzonderingen:

  • Het contract is beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen na een ontslagvergunning van UWV;
  • Het contract is beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen via een vaststellingsovereenkomst;
  • Het contract is beëindigd wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid na een ontslagvergunning via UWV;
  • Het contract is ontbonden via de (kanton)rechter op tegenspraak;
  • Het betrof een tijdelijk contract wegens vervanging;
  • Het betrof een tijdelijk contract van een zij-instromer;
  • Het betrof een participatiebaan

In deze uitzonderingssituaties is de eigen bijdrage 10% van de uitkeringskosten.

 

Gevolgen

Een van de gevolgen is dat voor een beëindiging van een tijdelijk dienstverband (regulier) of voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) een eigen bijdrage van 50% betaald dient te worden, tenzij de ontslagreden onder een van bovenstaande uitzonderingen valt.

 

Voorbeeld 1: Een regulier jaarcontract (niet zijnde vervanging) loopt van rechtswege af en wordt niet verlengd vanwege niet goed functioneren:

Gevolg:
Tot 1 augustus 2022: uitkeringskosten (mits voldaan aan alle voorwaarden) zijn voor rekening van het PF, na 1 augustus 2022 zijn de uitkeringskosten voor 50% voor rekening van het bestuur.

Voorbeeld 2: Een dienstverband wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, vanwege een verschil van inzicht. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden).

Gevolg:
Tot 1 augustus 2022 uitkeringskosten (mits voldaan aan alle voorwaarden) zijn voor rekening van het PF, na 1 augustus 2022 zijn de uitkeringskosten voor 50% voor rekening van het bestuur.

 

Daarnaast is in de volgende situatie een verlaging van de eigen bijdrage mogelijk:

  • Een medewerker geniet minimaal 3 maanden een uitkering;
  • De medewerker heeft bij jouw bestuur of bij een ander bestuur gewerkt;
  • De medewerker wordt voor minimaal 6 maanden in dienst genomen;
  • De eigen bijdrage is dan 0 of 10%.

 

Kortom: de wijziging zal financiële consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering.

 

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)