Wijzigingen reglement Participatiefonds per 1 augustus 2022

3 maart 2022

Reglement Participatiefonds per 1 augustus 2022

Dat het Particpatiefonds per 1 augustus a.s. een aantal drastische aanpassingen gaat doorvoeren is bekend.

Kort samengevat draag je als bestuur 50% van de kosten van een WW-bovenwettelijke regeling als het dienstverband op of na 1 augustus 2022 eindigt.

TENZIJ één van de volgende uitzonderingsgronden van toepassing is:

 • Beëindiging arbeidsovereenkomst via UWV wegens bedrijfseconomische redenen;
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via overeenkomst) wegens bedrijfseconomische redenen;
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst via UWV wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst via kantorechter;
 • Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor vervanging;
 • Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor zij-instromer;
 • Einde arbeidsovereenkomst reden participatiebaan;
 • Einde arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer.

In deze situaties worden de uitkeringskosten verlaagd naar 10%. Hiervoor dien je als werkgever wel aan een aantal inspanningsverplichtingen te voldoen, als het dienstverband langer dan zes maanden heeft geduurd:

 • Tenminste 4 maanden voor de einddatum heb je als bestuur daadwerkelijk begeleiding ingekocht via een erkend bureau of begeleid je de werknemer in eigen beheer naar ander werk. (De hoogte van het bedrag voor begeleiding kan worden berekend in een tool van het PF.)

 

Vrijstellingsregeling

Daarnaast kun je aanspraak maken op een vrijstellingsregeling, waardoor de eigen bijdrage kan worden verlaagd.

Het PF onderscheidt de eigen en niet eigen uitkeringsgerechtigden. Belanglijk hiervoor is, dat hier van toevoren of maximaal 10 dagen na begin dienstverband een melding bij het PF wordt gedaan, zodat je weet of je voor de vrijstelling in aanmerking komt.

 

Eigen uitkeringsgerechtigden

Dit zijn ex-werknemers die eerder bij je in dienst zijn geweest en waarvoor je de uitkeringskosten moet dragen:

 • Deze ex-werknemers moeten minimaal 3 maanden een uitkering hebben;
 • De werkgever neemt deze werknemer minimaal 6 en maximaal 12 maanden in dienst;
 • Als de grond van de beëindiging onder de uitzonderingen valt, geldt een bijdrage van 10%, anders 50%;
 • Als de ex-werknemer langer dan 12 maanden in dienst is geweest, valt hij/zij niet meer onder de vrijstellingsregeling.

Niet eigen uitkeringsgerechtigden

Dit zijn werknemers waarvan een ander schoolbestuur de eigen bijdrage voor de kosten van de WW betaalt:

 • Deze ex-werknemers moeten minimaal 3 maanden een uitkering hebben;
 • De werkgever neemt deze werknemer minimaal 6 en maximaal 12 maanden in dienst;
 • Na beëindiging geldt een eigen bijdrage van 0%;
 • Als de werknemer langer dan 12 maanden in dienst is geweest, valt hij/zij niet meer onder de vrijstellingsregeling.

 

Het huidige reglement geldt voor dienstverbanden die uiterlijk op 31 juli 2022 eindigen.

 

Preadyz zal de komende maanden aandacht besteden aan deze wijzigingen. Een eerste aanzet daartoe is het Online Koffie Moment op 4 april a.s.

 

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)