NIEUWS

Nieuwe wet 2020: Wab

26 augustus 2019

Nieuwe wet 2020: Wab 

In het voorjaar is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen door de eerste kamer.

Deze wet moet vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en daarmee meer perspectief en zekerheid bieden aan werknemers. Deels beoogt de Wab de nadelige effecten van de Wet werk en zekerheid (WWZ) te repareren.

De ingangsdatum van de Wab per 1 januari 2020 valt samen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de wet die regelt dat medewerkers in het openbaar onderwijs onder het reguliere arbeidsrecht komen te vallen. Klik hier om ons nieuwe artikel te lezen met uitleg over Wnra.

Wat houdt deze nieuwe wet Wab precies in?

We hebben de belangrijkste inhoud hier voor je op een rij gezet: 

 • De ketenregeling wordt verruimd

  Nu kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaartijd worden geboden met maximale tussenpozen van zes maanden. Dat wordt verruimd naar drie contracten in drie jaar tijd. Op de reguliere ketenregeling zijn in de cao’s verschillende uitzonderingen gemaakt (vervangers uit het primair onderwijs en onbevoegden uit het voortgezet onderwijs).

 • De berekening van de transitievergoeding verandert

  Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding hoeft de werknemer niet meer twee jaar in dienst te zijn geweest. Vanaf de eerste dag dat de werknemer in dienst treedt begint de opbouw van de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar bedraagt per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris. Verder eindigt de overgangsregeling (tot 1 januari 2020) dat een medewerker van ouder dan 50 jaar op het moment van ontslag met minimaal 10 dienstjaren een hogere transitievergoeding ontvangt.

 • De mogelijkheden om tot ontslag over gaan, worden verruimd

  In de huidige wet kan ontslag pas plaatsvinden indien volledig aan de gekozen ontslaggrond(en) wordt voldaan. De Wab voegt een ontslaggrond toe: de cumulatiegrond. Verschillende ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. Hierbij kan worden gedacht aan een ontslag wegens disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding. Wanneer de rechter ontbindt wegens de cumulatiegrond, kan hij naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen.

 • Werknemers payrollbedrijf zelfde rechten

  Werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. Het versoepelde regime waarbij de payrollwerknemer makkelijker kan worden ontslagen en meerdere tijdelijke contracten kan krijgen, wordt afgeschaft. De payrollwerkgever dient zorg te dragen voor een adequate pensioenregeling.

 • Oproepkrachten worden beter beschermd

  Een oproepkracht dient minimaal vier dagen van tevoren te worden oproepen. Als de werkgever de oproep intrekt, moet het loon over die oproep alsnog worden uitbetaald. De werkgever dient de oproepkracht jaarlijks in de dertiende maand een contract met een vast aantal uren aan te bieden dat overeenkomt met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen twaalf maanden.

Voor vragen of meer informatie:

Neem contact op met Bea of Maaike:

Bea Lokhorst

Bea Lokhorst
adviseur P&O
06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)