NIEUWS

Nogmaals Wab en Wnra in het kort

7 december 2019

Nogmaals Wab en Wnra in het kort

De afgelopen maanden heb je ongetwijfeld de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) en de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) regelmatig voorbij zien komen. Ook in onze Preadyz Update van september hebben we hierover uitgebreid bericht.

Nu het bijna 1 januari is, willen we graag de belangrijkste zaken nog even kort onder de aandacht brengen:

1 Belangrijke wijzigingen in het kader van de Wnra (openbaar onderwijs):

 • Werknemers moeten tijdig geïnformeerd worden

  De eenzijdige (publiekrechtelijke) aanstelling verandert in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De werkgever is niet verplicht een nieuwe akte uit te reiken. Wel moet er in dit geval een brief uitgereikt worden waarin de belangrijkste wijzigingen genoemd staan. Omdat het gaat om een tweezijdige arbeidsovereenkomst is er een clausule in de brief opgenomen die de werknemer moet ondertekenen.

  Mocht je hulp willen bij het opstellen van deze brief, neem dan contact op met onze jurist:

 • De transitievergoeding wijzigt en gaat ook gelden voor het openbaar onderwijs

  Naast de gewijzigde rekenmethode maakt de werknemer vanaf de eerste werkdag aanspraak op een transitievergoeding.

  Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte komt de transitievergoeding voor compensatie door het UWV in aanmerking. Begin 2020 neemt een medewerker van Preadyz contact met je op over hoe deze compensatie kan worden aangevraagd.

 • De ketenregeling wijzigt

  Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor de reguliere contracten, dat bij 3 contracten in 36 maanden (met tussenpozen van minder dan 6 maanden) het vierde contract een vast contract is.

  Voor vervanging geldt dat er 6 contracten binnen 36 maanden mogen worden verstrekt en voor vervanging uitsluitend wegens ziekte geldt een onbepaald aantal arbeidsovereenkomsten.

 • Let op de aanzegplicht

  Bij een contract dat langer heeft geduurd dan zes maanden en waarvan de einddatum op een kalenderdatum is gesteld (dus geen vervanging), moet de werkgever schriftelijk kenbaar maken of het contract verlengd gaat worden. Voor een benoeming met uitzicht op vast geldt een termijn van 2 maanden. Voor een benoeming met werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard, geldt een aanzegtermijn van 1 maand voor de kalenderdatum.

2 Belangrijke wijzigingen in het kader van de Wnra:

 • Werknemers via payrollbedrijf hebben dezelfde rechten

  Werknemers die werkzaam zijn via een payrollbedrijf hebben dezelfde rechten (arbeidsvoorwaarden) als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

 • Oproepkrachten worden beter beschermd

  Een oproepkracht moet minimaal vier dagen van tevoren te worden oproepen. Als de werkgever de oproep intrekt moet het loon over die oproep alsnog worden uitbetaald. De werkgever moet de oproepkracht jaarlijks in de dertiende maand een contract met een vast aantal uren aanbieden, dat overeenkomt met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen twaalf maanden.

Voor vragen of meer informatie:

Neem contact op met Bea of Maaike:

Bea Lokhorst

Bea Lokhorst
adviseur P&O
06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)