INFO SCHOLEN

Verwerking aanvullende bijdragen en verrekening van eenmalige toekenning van € 150 miljoen

13 februari 2020

Informatie voor scholen

Lees meer over:

Verwerking aanvullende bijdragen

In oktober 2019 hebben schoolbesturen aanvullende bekostiging ontvangen als compensatie voor de salarisverhogingen. Over de verwerking hiervan was veel onduidelijkheid.

In de nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs van het OCW staat aangegeven hoe deze gelden moeten worden verwerkt.

Hieronder alvast een kleine samenvatting:

  • De ontvangen baten uit de regeling ‘bijzondere en aanvullende bekostiging PO/VO’ moeten volledig in 2019 worden verantwoord. De reden hiervan is dat het (aanvullende) rijksbijdragen betreft.
  • Je mag geen reservering opnemen voor het volgende jaar want in 2019 zijn er namelijk geen afspraken gemaakt waarop werknemers per balansdatum 31-12-2019 recht hebben. De voorwaarde is dat werknemers in januari 2020 in dienst moeten zijn voor de extra uitkering.
  • In de jaarrekening mogen via de resultaatbestemming de extra baten worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve of bestemmingsfonds. Hiermee geef je aan dat er al een bestemming is voor de ontvangen middelen. Dit maakt dan onderdeel uit van het eigen vermogen.

Preadyz hanteert bovenstaande manier van voorgeschreven verwerking voor al haar schoolbesturen bij het maken van de jaarrekening.

Verrekening van de eenmalige toekenning van € 150 miljoen

De middelen uit de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging is uitgekeerd op basis van een vast bedrag per leerling. Omdat er in het speciaal onderwijs minder leerlingen zijn ten opzichte van het aantal werknemers ontvangen deze besturen een relatief lager bedrag per werknemer. Hierdoor ontvangen ze te weinig budget om de eenmalige uitkering van € 875 per fte te bekostigen. Daarom wordt er in 2020 een verrekening uitgevoerd wat voor het speciaal onderwijs voordelig uitvalt en voor het regulier onderwijs nadelig uitvalt zodat de kosten en bekostiging in balans komen.

Vragen of meer informatie:

Sadé Runia
adviseur financiën

06 15 93 86 31
s.runia@preadyz.nl

24

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)