Nieuws

Treasurystatuut: zorg voor een aanpassing

9 december 2019

In de 'Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016' zijn de regels vastgelegd die onderwijsinstellingen dienen na te leven bij het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten.

Volgens deze regeling moeten onderwijsinstellingen het financiële beleid en de interne organisatie vastleggen in een treasurystatuut. De Inspectie van het Onderwijs heeft de accountants opdracht gegeven om hier actief op te controleren voordat zij de controleverklaring bij de jaarrekening afgeven.

Het treasurystatuut moet worden aangepast

Onlangs is voornoemde regeling gewijzigd. Met name de regels omtrent leningen zijn met terugwerkende kracht aangepast. Onderwijsinstellingen konden bijvoorbeeld geen leningen aangaan bij gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars. Het aangaan van dergelijke leningen is nu onder voorwaarden op basis van de gewijzigde regeling mogelijk. Daarom moet het treasurystatuut worden aangepast.

Hulp van Preadyz

Om in het voorjaar bij de accountantscontrole geen last te krijgen van een verouderd of afwezig treasurystatuut, kan Preadyz het treasurystatuut voor je updaten. Mocht je nog geen treasurystatuut hebben opgesteld, dan kunnen wij dit ook voor je verzorgen.

Investering

Het updaten van het treasurystatuut kost € 195 exclusief BTW. Heb je nog geen treasurystatuut, dan kun je deze door ons laten opstellen voor een bedrag van € 590 exclusief BTW. Neem in beide gevallen contact op met onze jurist Maaike van Zadelhoff.

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)