Nieuws

Treasurystatuut: zorg voor een aanpassing

9 december 2019

In de 'Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016' zijn de regels vastgelegd die onderwijsinstellingen dienen na te leven bij het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten.

Volgens deze regeling moeten onderwijsinstellingen het financiële beleid en de interne organisatie vastleggen in een treasurystatuut. De Inspectie van het Onderwijs heeft de accountants opdracht gegeven om hier actief op te controleren voordat zij de controleverklaring bij de jaarrekening afgeven.

Het treasurystatuut moet worden aangepast

Onlangs is voornoemde regeling gewijzigd. Met name de regels omtrent leningen zijn met terugwerkende kracht aangepast. Onderwijsinstellingen konden bijvoorbeeld geen leningen aangaan bij gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars. Het aangaan van dergelijke leningen is nu onder voorwaarden op basis van de gewijzigde regeling mogelijk. Daarom moet het treasurystatuut worden aangepast.

Hulp van Preadyz

Om in het voorjaar bij de accountantscontrole geen last te krijgen van een verouderd of afwezig treasurystatuut, kan Preadyz het treasurystatuut voor je updaten. Mocht je nog geen treasurystatuut hebben opgesteld, dan kunnen wij dit ook voor je verzorgen.

Investering

Het updaten van het treasurystatuut kost € 195 exclusief BTW. Heb je nog geen treasurystatuut, dan kun je deze door ons laten opstellen voor een bedrag van € 590 exclusief BTW. Neem in beide gevallen contact op met onze jurist Eduard van den Eijnden.

Voor vragen of meer informatie:
Eduard van den Eijnden
juridisch adviseur

06 16 68 07 79
e.vandeneijnden@preadyz.nl

Eduard van den Eijnden

Wat is het generatiepact?

Het zgn. generatiepact is een verzamelnaam voor alle arbeidsvoorwaarden die onderstaande tot doel hebben:

  • Het in staat stellen van oudere werknemer om - vitaal - langer door te werken, door hen met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw vrijwillig minder te laten werken
  • De hierdoor ontstane formatieruimte geheel of gedeeltelijk te benutten voor herbezetting door jongere werknemers.
  • Verbinding te vinden tussen jouw visie op doelgroepenbeleid. Welke maatregelen tref jij voor welke leeftijdsgroep?

In de praktijk merken wij dat er onduidelijkheden zijn over de te nemen route en de diverse mogelijkheden. Daarom hebben wij hieronder een aantal vragen en antwoorden samengevoegd.

Webinar op 24 mei 2019

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Geef het hieronder aan. Wij bundelen alle ontvangen vragen en behandelen deze tijdens een interactief webinar op vrijdag 24 mei 2019 van 10 tot 11 uur. Met het formulier hieronder kun je je vraag doorgeven en je aanmelden voor het webinar.

Mocht jij tijdens dit webinar nog vragen hebben, dan behandelen we deze direct, zodat jij na dit webinar volledig geïnformeerd bent en op basis van deze informatie een goede keuze kunt maken over de vervolgstappen die jij kunt nemen.

Voorbespreking webinar met links aan tafel: Gerlinde Blokland-Michels en Anita van de Bunt van het APG en rechts: Jurriën de la Vieter en Bea Lokhorst van Preadyz. 

Voorbespreking van het webinar met links aan tafel: Gerlinde Blokland-Michels en Anita van de Bunt van het APG en rechts: Jurriën de la Vieter en Bea Lokhorst van Preadyz.

Veelgestelde vragen

Formulier
om je vraag in te brengen en/of
om je aan te melden voor het webinar:

Invalid Email

Wij hebben uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring. 

Voor vragen of meer informatie:

Jurriën de la Vieter
adviseur P&O

06 21 10 17 49
j.delavieter@preadyz.nl

Jurriën de la Vieter

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor Preadyz Update

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates:

Het kan zijn dat sommige links naar artikelen niet meer actueel zijn en niet meer werken.