Nieuws

Subsidie corona inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021

1 juni 2020

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021

Scholen kunnen via deze nieuwe regeling subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden.

De subsidie is bestemd om programma’s aan te kunnen bieden die naast het reguliere lesprogramma plaatsvinden.

De belangrijkste punten uit de regeling zijn:

  • Er is € 900 per leerling beschikbaar;
  • Je moet minimaal 30 uur aan begeleiding of ondersteuning aanbieden aan een leerling;
  • Er kan voor maximaal 10% van het aantal leerlingen op de school subsidie aangevraagd
    worden (of voor maximaal 20% indien er een achterstandsscore is).

Hoe kun je hier gebruik van maken

De aanvraag vindt plaats in 2 tijdvakken:

Tijdvak 1:

Het programma loopt gedurende de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020.
De aanvraag wordt ingediend in de periode van 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020.

Tijdvak 2:
Het programma loopt gedurende de periode 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021.
De aanvraag wordt ingediend in de periode van 18 augustus 2020 tot en met 15 september 2020.

Meer informatie: website overheid

Meer details over de regeling zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hulp bij de aanvraag van de subsidie?

Preadyz kan je helpen bij de aanvraag van deze subsidie. Neem hiervoor contact op met Sadé Runia of Gerjan Heerkes. Onze contactgegevens vind je hieronder.

Voor vragen of meer informatie of contact of hulp (subsidie-aanvraag):

Sadé Runia
adviseur financien
06 15 93 86 31
s.runia@preadyz.nl

24

Gerjan Heerkes
mede-oprichter Preadyz en klanadviseur
06 50 70 69 29
g.heerkes@preadyz.nl

Gerjan Heerkes

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)