Nieuws

Profiteer nu van de subsidie:
Extra Hulp voor de Klas

Let op:

Interessante subsidieregeling: Extra Hulp voor de Klas

In onze nieuwbrief van 10 december 2020 hebben we de subsidie ‘Extra Hulp voor de Klas’ benoemd. We willen deze subsidie vandaag extra onder de aandacht brengen, omdat de mogelijkheid tot aanvragen van deze subsidie beperkt is: per 24 januari 2021 verstrijkt de aanvraagperiode. Dus als je alsnog van deze subsidie wilt profiteren, is nu actie vereist.

Subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.

Het kabinet heeft besloten om € 210 miljoen beschikbaar te stellen voor de subsidie ‘Extra Hulp voor de Klas’. Deze coronanoodmaatregel is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en het mbo extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

In het primair onderwijs is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling, in het voortgezet onderwijs maximaal € 62 per leerling. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;
 • Het laten geven van gastlessen;
 • Het inzetten van studenten;
 • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen;
 • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar;
 • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel;
 • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Regio's

Scholen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) kunnen de subsidie alleen per regio aanvragen, een zogenoemde RAP-regio (Regionale Aanpak Personeelstekort):

Bestaande regio

 • Een bestaande RAP-regio (Regionale Aanpak Personeelstekort) kan voor alle deelnemende vestigingen subsidie aanvragen.
 • Een gemeente kan zich aansluiten bij een bestaande regio.
 • Een vestiging die niet deelneemt aan een regio kan bij een bestaande regio aansluiten. De vestiging moet liggen in een deelnemende gemeente van de regio, óf in een aangrenzende gemeente óf grenzen aan een gemeente die zich in het kader van deze regeling aan gaat sluiten bij een RAP-regio.
 • Voor het primair onderwijs kan ook een regio die is gevormd in het kader van de Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5, met uitzondering van Almere, een aanvraag indienen.

Nieuwe regio

 • Vestigingen die niet deelnemen aan een RAP-regio kunnen ook een nieuwe regio vormen. Ten minste 35% van de PO-besturen of 50% van de VO-besturen met scholen in de regio neemt deel aan de activiteiten. Als een school bestaat uit meer dan één (neven)vestiging, wordt uitgegaan van de afzonderlijke vestigingen.
 • Deze scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang van alle scholen in de regio, met voor het PO ten minste 800 fte en voor het VO 1200 fte.
 • Er is een regiotool ontwikkeld die je kunt gebruiken om te controleren of je regio voldoet aan deze eisen. Zie ook de handleiding bij de tool.
 • Nieuw gevormde regio’s ontvangen 10% extra subsidie.

Subsidie aanvragen?

Je kunt de subsidie aanvragen van 18 december 2020 tot en met 24 januari 2021:

Voor je aanvraag heb je het volgende nodig:

 1. Korte beschrijving van de activiteiten die je gaat uitvoeren waarvoor extra, tijdelijk personeel nodig is;
 2. Inschatting van de besteding van de aangevraagde middelen, uitgedrukt als percentage per activiteit;
 3. Een beschrijving van een eventuele samenwerking en de partners;
 4. Voor PO en VO: Een opsomming van gemeenten die de regio vormen en een ondertekende verklaring van alle bevoegde gezagsorganen die deelnemen aan de regio.
 5. Als je niet tekenbevoegd bent: een ondertekend machtingsformulier.

Verantwoording

Je verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens model G1. De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Alle informatie staat in de regeling. Zie ook de vragen en antwoorden.

Hulp nodig?
Preadyz kan je helpen bij de aanvraag van de subsidie. Facturering vindt plaats op basis van de daadwerkelijke ureninzet. Vul vandaag het contactformulier hieronder in en dan gaan we meteen voor je aan de slag:

C o n t a c t f o r m u l i e r :
aanvraag hulp door Preadyz
bij de aanvraag van de subsidie
'Extra Hulp voor de Klas'

Vul hier je gegevens in:

Invalid Email
Invalid Number

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring:

Voor vragen of meer informatie:

Frans Weggers
adviseur financiën
06 41 55 36 25
f.weggers@preadyz.nl

7e8dcb95-d54d-4707-929e-671c577d5b0c

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)