Nieuws

Salaris van nieuw personeel in CAO PO 2019-2020

8 december 2020

gesprek

Salaris nieuw personeel cao PO 2019-2020

Eerder dit jaar hebben we je al geïnformeerd over de diverse wijzigingen in de CAO PO 2019-2020. Graag brengen we de regels met betrekking tot de inschaling van nieuw personeel nog even bij je  onder de aandacht.

Oud salaris niet meer automatische basis

In de vorige cao stond precies beschreven hoe de inschaling van nieuw personeel plaats moest vinden. Het salaris wat de medewerker bij de vorig werkgever verdiende, werd automatisch het salaris bij de nieuwe werkgever. In de huidige cao 2019-2020 is dit komen te vervallen.

Verplicht arbeidsvoorwaardengesprek

In artikel 6.2 van de huidige CAO staat nu vermeld dat er bij de indiensttreding een arbeidsvoorwaardengesprek tussen werkgever en werknemer gevoerd moet worden. In dit gesprek moeten in ieder geval afspraken gemaakt worden over:

  • de beschrijving van de functie zoals opgenomen in het functiegebouw en de daarbij behorende functieschaal;
  • de trede waarop de werknemer in de functieschaal wordt ingeschaald, waarbij je rekening moet houden met de eventuele relevante werkerving.

Het uitgangspunt is dat het maandsalaris vastgesteld wordt op een bedrag dat minimaal gelijk is aan het laatstgenoten salaris. Maar partijen mogen samen dus ook een hogere inschaling (trede) afspreken.

Verwerking salaris in Self Service

In Self Service kun je het afgesproken salaris vermelden in het proces ‘Salaris (stap 2 van 3)’ of indien van toepassing in het proces ‘Nwe Medewerker’.

Meer informatie en vragen: 

Bea Lokhorst
adviseur P&O

06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

BeaLokhorstPreadyz_YolandaVisser-6677
Logoregister

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)