Nieuws

Reminder belangrijke wijzigingen CAO Primair Onderwijs?

26 september 2020

Heb je de wijzigingen CAO PO 2019 - 2020 op orde?

Ben je werkzaam in het Primair Onderwijs, check dan even de onderstaande zaken:

De afgelopen tijd hebben er diverse aanpassingen plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de CAO PO 2019 -2020. Deze wijzigingen kunnen een behoorlijke impact hebben op het beleid binnen jouw organisatie. Check dus de volgende wijzigingen van deze twee regelingen:

 

 • 1. Vergoeding verhuiskosten en Zakelijke reis- en verblijfkosten

  Zowel in een eerdere Preadyz Update als tijdens ons webinar eind juni gaven we al aan dat de CAO regeling verhuiskosten en zakelijke reis- en verblijfkosten komen te vervallen.

  Inmiddels is het 1 augustus 2020 geweest en zijn beide regelingen, die voorheen in de CAO geregeld waren, dus vervallen.

  Wat betekent dit voor jou?

  Concreet betekent dit dat wanneer je op dit moment nog geen regeling verhuiskosten en zakelijke reis- en verblijfkosten hebt opgesteld er nu geen enkele regeling is waar medewerkers aanspraak op kunnen maken.

  Wat te doen?

  Als het inderdaad zo is dat je nog geen eigen regeling hebt opgesteld voor verhuiskostenvergoeding en voor de zakelijke reis- en verblijfkosten dan is het raadzaam om dat alsnog op zeer korte termijn te doen. Na het vervallen van de regeling in de CAO is er nu namelijk geen enkele regeling van toepassing!

  Natuurlijk kun je er voor kiezen om de regeling zoals die in de CAO was opgenomen over te nemen als nieuwe eigen regeling. Mocht je willen gaan voor een andere regeling, neem dan contact met ons op, wij helpen je hier graag bij!

  Welke regeling het ook gaat worden, de P(G)MR heeft altijd instemmingsrecht.

 • 2. FUWA - heroverweging functies Directie en Onderwijsondersteunend Personeel

  Onze collega, Bea Lokhorst (FUWA gecertificeerd), heeft de afgelopen periode voor diverse schoolbesturen functieboeken opgesteld.

  Waarom was dit nodig?

  Op het gebied van de functies voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) en Directie zijn nieuwe regeling opgenomen in de CAO PO 2019-2020.

  Hierin staat namelijk dat de werkgever verplicht is om het functiegebouw te actualiseren voor de genoemde categorieën OOP en Directiefuncties.

  De directiefuncties DA, DB, etcetera komen ook daadwerkelijk te vervallen. We zien dat nog niet alle scholen/schoolbesturen aan deze verplichtingen hebben voldaan.

  Uiterlijk 1 november 2020 moet het nieuwe functiegebouw ingevoerd zijn.

  Eventuele daaruit voortvloeiende salarismaatregelen worden met terugwerkende kracht doorgevoerd per 1 augustus 2020.

  De invoeringsdatum alsmede de wijzigingen in het functieboek dienen afgestemd te worden met de PGMR.

  Wanneer blijkt dat een nieuwe functiebeschrijving hoger uitvalt, dan is dit uiterlijk per 1 augustus 2020 van toepassing. Wanneer de nieuwe functie beschrijving lager uitvalt, dan behoudt de werknemer het salaris en het uitzicht conform de oude schaal.

  Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken?

  Neem vandaag nog contact op met Bea Lokhorst. Zij is FUWA gecertificeerd en heeft de afgelopen periode voor diverse schoolbesturen functieboeken opgesteld bijvoorbeeld voor Arcade Onderwijsstichting: 

PaulienvanderLinden

"Door de prettige manier van samenwerking, wat zich uitte in deskundig advies, meedenken, creativiteit en een fijne manier van communiceren, is het gelukt om het nieuwe functiebouwwerk naar volle tevredenheid en binnen de gestelde tijd te realiseren. Daarvoor een hartelijk woord van dank aan Bea, die met haar enthousiasme en deskundigheid onze wensen wist te vertalen naar werkbare en leesbare functies."

Paulien van der Linden

Beleidsmedewerker HR
Arcade Onderwijsstichting

Meer informatie en vragen: 

Bea Lokhorst
adviseur P&O

06 12 85 29 44
b.lokhorst@preadyz.nl

BeaLokhorstPreadyz_YolandaVisser-6677
Logoregister

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)