Privacyverklaring

Lees in onze Privacyverklaring hoe wij omgaan met (persoons)gegevens.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet in werking getreden: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij kregen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten werden sterker.

De privacyverklaring betreft de rol van Preadyz als verantwoordelijke in de zin van de AVG waarin je leest wat onze rol is als dienstverlener aan onze klanten en aan jou als bezoeker van deze website.

Privacyverklaring

Preadyz kan persoonsgegevens over je verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je deze website bezoekt. Preadyz zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Preadyz met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bij de verwerking van je persoonsgegevens nemen wij uiteraard de AVG in acht. Je persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden
Indien je via de website een e-mail aan Preadyz verstuurt, of een rekenprogramma of een formulier invult, wordt in sommige gevallen gevraagd om je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en/of financiële gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Preadyz gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over diensten van Preadyz;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Preadyz;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Preadyz zoveel mogelijk af te stemmen op je interesses.

Daarnaast vragen wij je soms om gegevens over je werk, functie, leeftijd, geslacht en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Preadyz zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om je te informeren over de voor jou relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening.

Als wij via jouw werk- of opdrachtgever over je persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij deze (uitsluitend geaggregeerde en geanonimiseerde) gegevens gebruiken voor onze facturatie of voor het doen van statistisch onderzoek naar (de kwaliteit van) onze dienstverlening. Uiteraard zijn deze gegevens niet naar jouw persoonsgegevens herleidbaar.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Preadyz gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden eventueel aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

Preadyz kan je persoonsgegevens uitwisselen met andere onderdelen van Preadyz B.V.

Preadyz zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, jouw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken voor zover dit is toegestaan in de AVG. Preadyz zal je hierover altijd informeren, waaronder via deze Privacyverklaring.

Ten tijde van het beschikbaar maken van deze Privacyverklaring, worden je persoonsgegevens door de volgende derden verwerkt:

Derden Software Land Reden
Newcomm IT EasyCloud Nederland Kantoorautomatisering
Visma | Raet Youforce Nederland Personeels- en salarisadministratie
Exact Exact Online Nederland Financiële administratie
ProActive Spend Cloud Nederland Financiële administratie
GetThere Webportal Nederland Visualisatie administratie
Visma Visma.net Nederland Financiële administratie
Cogix Cogix Nederland Opstellen begroting

Voor zover je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, heeft Preadyz hiervoor passende waarborgen getroffen. Indien je wenst te weten welke waarborgen dit zijn, kun je contact opnemen met: contact@preadyz.nl.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Deze persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neemt Preadyz hiervoor een bewaartermijn van twee jaar vanaf het moment dat Preadyz je contactgegevens heeft ontvangen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door de browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over je bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. Je kunt je browser zó instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website.

Verzoeken ten aanzien van je persoonsgegevens
Als je wilt weten welke gegevens wij over jou hebben vastgelegd of als je je persoonsgegevens wilt wijzigen, verwijderen, beperken of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via: contact@preadyz.nl. Dit zijn tevens de contactgegevens indien je een bezwaar wenst te maken tegen een verwerking door Preadyz, dan wel indien je gebruik wenst te maken van je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen.

Vragen
Met vragen over deze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via: contact@preadyz.nl.


Voor vragen of meer informatie:
Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O

06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)