Platform mei-release

Lees hier over de verbeteringen die eind mei worden gerealiseerd

14 mei 2019

Platform mei-release

Nu nog een lege pagina, straks je eerste overzicht van financiën en personele zaken. Dat is hoe het dashboard zijn rol gaat vervullen.

Eind mei zal er een release in het platform plaatsvinden. Centraal in deze release staat de eerste oplevering van het dashboard. Daarnaast zullen er aanpassingen in de rapportagefilters plaatsvinden en wordt er een koppeling met de HR kennisbank van XpertHR Checkit ingericht.

Ter aanvulling van de reeds aanwezige rapportages, zal het dashboard informatie bieden door visualisatie en overzicht. De eerste rapportages die in het dashboard gevisualiseerd zullen worden, zijn de exploitatie en de formatiebesteding. Dit zijn de standaard rapportages die het meest gebruikt worden en zowel schooldirecteur als stafmedewerker van de nodige informatie voorzien.
Naast de exploitatie en de formatiebesteding zullen de investeringsuitputting, het WKR-overzicht en de ziekteverzuimrapportage het dashboard voor schooldirecteuren opvullen. De investeringsuitputting en de ziekteverzuimrapportage zijn momenteel nog niet aanwezig in het platform en zullen nieuwe informatie gaan bieden. Naast het dashboard worden de rapportagefilters aangepakt.

Rapportagefilters: wat gaat er dan precies gebeuren?

  1. De standaard perioden die voorheen ook op het platform aanwezig waren, worden weer ingesteld. Zo heb je bij de eerste uitdraai van een rapport altijd de goede periode geselecteerd, rekening houdend met de realisatie.
  2. Voortaan worden eerder bepaalde selecties nu onthouden. Er is een aantal schoolbesturen dat een dusdanig groot aantal kostenplaatsen en/of kostendragers hanteert, dat dit onoverzichtelijk wordt. Bij het uitdraaien van een rapportage loop men hier tegenaan omdat de kostenplaatsen en kostendragers iedere keer opnieuw geselecteerd moeten worden. Met de nieuwe release wordt er een soort ‘geheugen’ geïmplementeerd zodat de rapportagefilters de selectie vasthouden nadat een gebruiker is uitgelogd. Dit betekent dat bij een nieuwe keer inloggen de rapportagefilters niet opnieuw hoeven te worden bepaald.
  3. Kostendragers en kostenplaatsen worden gegroepeerd. Om de selectie van de rapportagefilters nog makkelijker te maken, worden filterwaarden nu gebundeld. Zodoende kunnen er voor een schoolbestuur groepen van kostenplaatsen of kostendragers worden aangemaakt. Kostendragers kunnen zo bijvoorbeeld samengevoegd worden in ‘reguliere kostendragers’ en ‘vervangingskostendragers’. Kostenplaatsen kunnen bijvoorbeeld samengevoegd worden onder ‘PO’ en ‘VO’.
  4. De filtermogelijkheden worden verrijkt met een extra filter voor financiële kostendragers. Dit is een filter dat wordt toegevoegd aan de exploitatie en schoolknip. Met dit filter kan de uitputting van de exploitatie en schoolknip nu gecategoriseerd worden op kostendrager. Gebruikers kunnen hierdoor de financiën van lopende projecten beter volgen.

Nieuwe service: Preadyz HR Kennisbank
Tenslotte ga je binnenkort een nieuwe loginknop op het platform treffen, namelijk die van: Preadyz HR Kennisbank. Dit is de kennisbank die veel juridische en praktische vraagstukken rondom HR-thema in casuïstiek behandelt en toelicht. Preadyz heeft deze databank zo specifiek mogelijk op de klant toegespitst. Via het Preadyz platform kan je inloggen in deze databank om jezelf vervolgens ‘ready to go’ te maken met het oog op HR-aandachtsgebieden. Interesse? Neem dan even contact op met mijn collega Jurriën de la Vieter via: j.delavieter@preadyz.nl. Of bekijk dit vooraankondigingsfilmpje wat Jurriën onlangs maakte:

Voor vragen of meer informatie:
Clemens van Koningsveld
adviseur P&O

06 15 92 39 72
c.vankoningsveld@preadyz.nl

Clemens van Koningsveld

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)