NIEUWS

Modernisering Participatiefonds (Primair Onderwijs)

Uitkeringskosten straks gedeeltelijk voor de werkgever? 

26 augustus 2019

Modernisering Participatiefonds

Het Participatiefonds (Primair Onderwijs) wil 'moderniseren'. De aanleiding hiervan is:

  • de wijzigingen in het arbeidsrecht waaronder de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wijzigingen treden beide in op 1 januari 2020. Lees voor meer informatie onze artikelen: artikel over Wab en artikel over Wnra.
  • de oplopende werkloosheidskosten in het primair onderwijs.

Ingrijpende verandering in 2020

In het kalenderjaar 2020 wordt het reglement van het Participatiefonds daarom ingrijpend veranderd: ieder schoolbestuur krijgt meer verantwoordelijkheid om de werkloosheidskosten zoveel mogelijk te beperken. De streefdatum voor de invoering van de hiervoor benodigde wetswijziging is 1 augustus 2020. De definitieve datum is o.a. afhankelijk van het doorvoeren van een wijziging in de Wet PO en de WEC.

Om dit te bereiken wil het Participatiefonds een standaardvergoeding invoeren van 50% van de uitkeringskosten. Deze standaardvergoeding geldt dan voor elk ontslag en hiervoor hoeft het schoolbestuur geen vergoedingsverzoek in te dienen. (Deze standaardvergoeding geldt dan ook voor tijdelijke contracten!) Indien het ontslag onvermijdbaar is, kan het schoolbestuur een vergoedingsverzoek indienen om de vergoeding te verhogen tot 90% van de uitkeringskosten. Maar let op, want er zijn straks nog maar vijf ontslagsituaties die door het Participatiefonds als onvermijdbaar worden beschouwd.

Dit zijn de vijf onvermijdbare ontslagsituaties

Er gelden straks nog maar vijf ontslagsituaties die door het Participatiefonds als onvermijdbaar worden beschouwd en waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verhoogde vergoeding:

  1. Ontslag via kantonrechter op persoonlijke gronden;
  2. Ontslag via UWV op bedrijfseconomische gronden of in verband met ziekte;
  3. Niet verlengen van een tijdelijk contract voor vervanging;
  4. Beëindiging dienstverband d.m.v. een vaststellingsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische noodzaak;
  5. Beëindiging dienstverband op verzoek van de werknemer met recht op uitkering (bijv. omdat partner voor werk moet verhuizen door reorganisatie).

Met uitzondering van de derde grond zal ontslag op basis van bovenstaande gronden  niet snel sprake zijn. Een schoolbestuur zal, wanneer sprake is van ontslag op bovenstaande gronden dus alsnog 10% van de uitkeringskosten zelf moeten ophoesten. Wanneer een schoolbestuur een werknemer op een andere grond als bovenstaand ontslaat, draait het schoolbestuur voor 50% van de uitkeringskosten op zolang de uitkering loopt!

Zorg voor een toekomstbestendig personeelsbestand

Het is dus voor schoolbesturen van cruciaal belang om dit schooljaar voor een toekomstbestendig personeelbestand te zorgen en de daarmee gepaard gaande bedrijfsvoering op orde te brengen.
Neem contact op als je hierbij hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld voor het opstellen en uitvoeren van strategisch HR-beleid of voor juridische ondersteuning. Wij helpen je graag met het stroomlijnen van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel binnen je organisatie.

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)