Recht op scholing

1 juli 2022

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 is de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Op 21 juni jl. heeft de Eerste Kamer dit als hamerstuk afgedaan. Maar wat houdt deze regeling in? En wat betekent het voor jou en jouw organisatie?

Het doel is de werknemer een betere bescherming te bieden op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

De regeling heeft nogal wat consequenties voor werkgevers. Ook moet je als werkgever aan een aantal verplichtingen voldoen.

Onderstaand beschrijven we in het kort welke verplichtingen er zijn voor werkgevers.

Wil je meer informatie klik dan hier.

 

Recht op scholing

In artikel 9.4 cao PO en 16.7 cao VO zijn de huidige (verplichte) professionaliseringsactiviteiten vermeld. Deze komen ook nu al voor rekening van de werkgever en verrekening vindt plaats via de normjaartaak van de werknemer.

Overige scholing die verplicht is op basis van de wet of cao is ook voor rekening van de werkgever en vindt plaats binnen werktijd. Zo ook de voorbereidingstijd.

Een beding waarbij de kosten worden verhaald op de werknemer (terugbetalingsbeding), is dan ook niet van toepassing bij deze scholingsactiviteiten.

 

Let op
Bekijk of de huidige studieovereenkomsten vallen onder de verplichte scholing of dat ze vrijwillig zijn aangegaan. Het is nog steeds mogelijk om studieovereenkomsten af te sluiten, hierover meer in onze laatste Berichtgever van 7 juli 2022.

 

Bij functioneringsproblemen is de werkgever verplicht de scholing kosteloos aan te bieden op grond van art. 7:611a lid 1 BW. (Scholing die noodzakelijk is voor uitoefening van de functie of het voortzetten van de functie).

Voorbeeld 1: Als je een nieuw ICT systeem invoert, is de noodzakelijke scholing daarvoor een verplichting en kan niet worden teruggevorderd.

Voorbeeld 2: Een werknemer functioneert niet en je biedt als werkgever scholing aan. Dit wordt dan gezien als verplichte scholing uit de wet, de werknemer kan deze onder arbeidstijd volgen en de kosten worden door jou als werkgever betaald.

Voor scholingsactiviteiten die NIET verplicht worden gesteld door de werkgever kan nog steeds een overeenkomst tot terugbetaling worden afgesloten. Verderop in deze Berichtgever staat een artikel waarin wij aangeven waarom je dit echter niet zou moeten willen.

De PO/VO-raad geeft aan dat de scholing al is opgenomen in de cao en verwacht geen wijzigingen.

 

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)