Nieuws

Onderzoek platform Preadyz

7 mei 2018

RUG

In maart en april is er door een drietal studenten van de RUG onderzoek gedaan naar de gebruikersvriendelijkheid en verbeteringsmogelijkheden van het platform. Eind april is dit onderzoek afgerond en is er een mooi adviesrapport door de studenten aangeleverd.

Opzet onderzoek
De studenten, die in het kader van hun vak Business Research & Consulting onderzoek deden, hebben meerdere respondenten geïnterviewd. Daarbij hebben zij gelet op het creëren van een diverse onderzoekspopulatie die representatief is voor alle verschillende wensen en ervaringen rondom het platform.

Conclusies
Aan de hand van hun onderzoek hebben zij verschillende conclusies kunnen trekken. Een aantal van de belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  • Er is een sterke behoefte aan een rapport dat de investeringsuitputting weergeeft. Dit in combinatie met een totaaloverzicht per investering dat de afschrijvingen inclusief datum van volledige afschrijving laat zien.
  • De studenten hebben ook hun focus gelegd op het dashboard en de inrichting daarvan. Het blijkt dat de verschillende gebruikers hier ook hun verschillende visie op nahouden. Zo hebben interne controllers meer behoefte aan een gepersonaliseerd dashboard dat enkel hetgeen laat zien wat zij als specifieke gebruiker willen zien. De externe niet-controllers hebben daarentegen eerder behoefte aan een gestandaardiseerd dashboard, dit blijkt uit literatuuronderzoek ook het meest praktische. Met een gestandaardiseerd dashboard blijft het dashboardbeheer overzichtelijk, en kijkt iedereen naar dezelfde (belangrijke) KPI’s. Het dashboard mag simplistisch blijven zodat men in een oogopslag kan zien wat de status is van de relevante KPI’s. Dit gemak kan worden versterkt met grafieken. Grafieken geven de ontwikkeling van een KPI’s op simpele visuele manier weer.
  • Tenslotte is er de wens om een rapportage mee te nemen die KPI’s laat zien aan de hand van leerlingaantallen. Aan de hand van leerlingaantallen kan de bekostiging beter bepaald worden en aan de hand daarvan zijn verschillende prognoses te maken. Een dergelijk rapport mag dan ook binnen het dashboard worden ingericht.

Deze aanbevelingen en meer nemen we mee in de komende releases. We willen de mensen die zijn geïnterviewd en mee hebben gedaan aan het onderzoek hartelijk danken voor hun hulp en inzet.

 

Voor vragen of meer informatie:
Clemens van Koningsveld
adviseur P&O

06 15 92 39 72
c.vankoningsveld@preadyz.nl

Clemens van Koningsveld

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)