Nieuws

Onderhandelingen COA PO doorgelicht

21 maart 2021

PKMWelkom

CAO-onderhandelingen Primair Onderwijs doorgelicht

Met het uitwisselen van de inzetbrieven zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs (CAO PO) begonnen. Met andere woorden, de messen worden geslepen. Want ondanks de gezamenlijke uitgangspunten, ambities en doelen heeft een ieder - logischerwijs - haar eigen invalshoeken en standpunten. In grote lijnen heb ik hierover de standpunten van de diverse partijen voor jou op een rij gezet.

>> PO-Raad

Heeft opnieuw als insteek om een volwassen CAO zonder betutteling na te streven. Met elkaar in gesprek gaan vanuit professionaliteit en verantwoordelijkheid biedt ruimte tot maatwerk. Niet alles hoeft tot in detail beschreven te worden.

De bekostiging is ontoereikend om de lonen gelijk te trekken met het VO (hoewel dat volgens de PO-Raad wel zou moeten zoals blijkt uit de actualisatie van de functie-beschrijvingen). Over een loonsverhoging doen ze dan ook geen uitspraken, maar ze geven wel aan dat er een middenweg gezocht moet worden gezien de landelijke ontwikkelingen.

Verder wordt vooral ingezet op het afbouwen of versoberen van een aantal regelingen en (verlof)bepalingen. Zo wordt meer ruimte gecreëerd voor maatwerkafspraken op deze punten en/of kan er meer financiële ruimte voor het verruimen van de onkostenvergoeding komen. Het meest opvallende is m.i. het afbouwen van de regeling DI voor 57+.


>> Algemene Onderwijsbond

Ik lees door de regels heen het volgende: minder maatwerk en meer sectorale afspraken.

Zo moeten er duidelijkere afspraken komen voor startende leerkrachten, voor- en nawerk, persoonlijk budget en scholing. Daarnaast is er aandacht voor een generatiepact waar meerdere generaties profijt van hebben.

De inzet voor loonontwikkeling is 5% verhoging met een looptijd van 1 jaar en een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Verder worden de volgende standpunten genoemd:

  • Een opslagfactor voor voor- en nawerk van minimaal 50% (dat is nu 35-45%);
  • De arbeidsvoorwaarden voor payroll identiek aan de CAO PO (inclusief pensioen ABP);
  • Een verruiming van de woon-werkvergoeding (evenals de maximale afstand in kilometers).

Tot slot aandacht voor de rol van de MR

Om meer op schoolniveau voor elkaar te kunnen boksen zou de rol van de MR sterk verstevigd en gefaciliteerd moeten worden. Met als laatste punt een waarschuwingsrol om bij het niet naleven van de CAO de werkgever te kunnen sanctioneren.


>> AVS

AVS zet in op een loonontwikkeling van 3% en een additionele loonstijging van 3,5% voor (adjunct)directeuren met een looptijd van 3 jaar (eindejaarsuitkering 8%). Voor startende directeuren moet een introductieprogramma komen net als een verplicht beloning- en thuiswerkbeleid.

Daarnaast dient er een heroverweging van het functiegebouw plaats te vinden, omdat er nu vooral geen recht wordt gedaan aan voorheen DC- en adjunctfuncties.


>> CNV

CNV ziet graag een sector overstijgend functiegebouw voor schoolleiders waarin er tegelijkertijd in zijn algemeenheid naar de huidige systematiek van functiewaardering wordt gekeken.

Om de werkdruk te verlagen zou de lestijd moeten worden afgebouwd van 25 naar 20 uur per week, zodat er meer ruimte ontstaat voor niet-lesgebonden taken. Dus ook hier zien we de 50% opslag voor voor- en nawerk.

Net als de AOB streeft CNV een klassengrootte van 21 leerlingen na (voor het SBO maximaal 14 leerlingen). Ook het CNV wil een generatiepact. Als vorm wordt het volgende gekozen: 60%, 70% of 80% werken waarbij het verlof voor 50% door de werkgever wordt bekostigd en het pensioen voor 100% wordt doorbetaald.

Een aantal signalen die ze opvangen zijn omgezet in actiepunten:

  • Meer carrière paden voor het OOP;
  • Versoepeling voor de RVU eindheffing;
  • Recht op facultatief verlof laten terugkeren;
  • Harmonisering van de LIO werknemer en LIO stagiair;
  • Werkgever betaalt het eerste jaar lidmaatschap van de vakbonden.

Tot zover de verschillende visies en uitgangspunten van de verschillende partijen.

Wil jij alvast stappen zetten?

Wil jij al stappen zetten in het beloningsbeleid, meer carrière-paden ontwikkelen of zou jij ook de MR meer handvaten willen geven? Laat dan hieronder je gegevens achter dan neem ik of mijn collega contact met je op om je verder op weg te helpen!

Antwoordformulier:
alvast verbeteren van je  personeelsbeleid

Vul hier je gegevens in en
we nemen snel contact met je op:

Invalid Email
Invalid Number

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring:

Voor vragen of meer informatie:

Jurriën de la Vieter
adviseur P&O
06 21 10 17 49
j.delavieter@preaydyz.nl

Jurriën de la Vieter

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)