Nieuws

Nieuw onderhandelakkoord CAO PO 2018

7 juni 2018

Nieuw onderhandelakkoord CAO PO 2018

Om de salarisachterstand en de werkdruk binnen het Primair Onderwijs tegen te gaan heeft de gehele sector zijn mouwen opgestroopt om met oplossingen te komen die recht doen aan de kwaliteit van het onderwijs, de rechtvaardigheid voor de medewerkers en het tegengaan van het lerarentekort. Wij hebben voor u de belangrijkste pijlers op een rij gezet.

Looptijd en loonontwikkeling

  • Met ingang van 1 september worden de salarissen van alle medewerkers structureel verhoogd met 2,5%;
  • In oktober vindt voor alle medewerkers een nominale uitkering plaats van 750 euro naar rato van diensttijd en werktijdfactor in de maanden van januari tot en met augustus;
  • Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

Werkverdeling en tijd

Wat hier vooral opvalt is dat het team een meer bepalende rol krijgt binnen de verdeling van tijd en werk. Dit omdat deze werkwijze ook bij de verdeling van de werkdrukvermindering werd gebruikt en dit positieve resultaten laat zien. Het akkoord gebruikt de term: werkverdelingsplan.

Het team neemt o.a. besluiten over de verhouding: lesgeven, overige taken en het voor/nawerk. Uitgangspunt is dat een fulltime medewerker 1659 uur werkt. Maar met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat een fulltime kracht meer dan 940 uur lesgevende taken heeft. Het basis- en overlegmodel verdwijnen. In oktober zal een handreiking volgen. De invoering van het werkverdelingsbeleid is uiterlijk 1 augustus 2019.

Contracten

Tijdelijke contracten wegens vervanging van ziekte worden geheel uitgesloten van de ketenregeling gedurende 3 jaar.

Bovenwettelijke uitkeringen

Het recht voor een extra aansluitende uitkering ontstaat voor een medewerker die 8 jaar of minder verwijderd is van de AOW leeftijd, op het moment van zijn of haar ontslag.

Functies en loongebouw

De huidige normfuncties vervallen per 1 september 2018. Bij de nieuwe functies horen nieuwe schalen. Hiervoor gelden overschalingsregels waarbij leraren onverkort naar een hogere loonschaal gaan. LA gaat naar L10, LB naar L11 en LC naar L12. De leraren blijven in dezelfde trede als waar zij waren ingeschaald per 1 augustus 2018 (na het eventueel toekennen van een periodiek). Het gaat hier om een generieke beloning.

Bijpraatsessie

Aanstaande maandag 11 juni gaat Jurriën de la Vieter van Preadyz naar de bijpraatsessie van de PO raad over dit akkoord. Wilt u op de hoogte gehouden worden van wat daar nog ter sprake komt? Klik dan op onderstaande link. Of heeft u voorafgaand aan deze sessie nog een prangende vraag. Deel deze gerust met ons. Dan brengen wij uw vraag in.

 

Stuur me het verslag

van de bijpraatsessie van de PO raad op maandag 11 juni. Laat het even weten via een e-mail aan: j.delavieter@preadyz.nl

Stel mijn vraag

tijdens de bijpraatsessie van de PO raad op 11 juni. Dit is mijn vraag:

Invalid Email

Voor vragen of meer informatie:
Jurriën de la Vieter
adviseur P&O

06 21 10 17 49
j.delavieter@preadyz.nl

Jurriën de la Vieter

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)