Nieuws

Incidentele middelen krimpregio's VO beschikbaar

27 mei 2020

Subsidieregling leerlingendaling

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor het tot stand brengen van een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod om hiermee de leerlingendaling in de regio op te vangen. De subsidie is bedoeld om met samenwerkingspartners (zoals bijvoorbeeld andere scholen) in het voortgezet onderwijs een gezamenlijk plan te maken.

Wil je in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet er op jouw school sprake zijn van een leerlingendaling van minimaal 10% in 5 jaar tijd.

De subsidie bestaat uit twee fases:

  1. Subsidie voor het opstellen van een meerjarig plan.
    Het subsidiebedrag per aanvraag is € 50.000. Deze aanvraag kan worden ingediend van 8 juni 2020 tot en met 22 juni 2020.
  2. Subsidie voor het uitvoeren van het regionale plan leerlingendaling.
    Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 700.000 per regio. Deze aanvraag kan ingediend worden van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021.

Meer details over de regeling zijn te vinden op de website van het Ministerie van OCW.

Voor vragen over deze subsidie kun je contact opnemen met: 

Sadé Runia 
adviseur financiën
06 15 93 86 31
s.runia@preadyz.nl

24

Gerjan Heerkes
mede-oprichter Preadyz en klanadviseur
06 50 70 69 29
g.heerkes@preadyz.nl

Gerjan Heerkes

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)