Coronavirus en P&O Primair Onderwijs

24 maart 2020

Vragen & antwoorden PO-Raad en advies Preadyz

Er bereiken ons veel vragen over het coronavirus en de gevolgen op de arbeidsvoorwaarden en aanpak. Voor een aantal branches vindt daar nog overleg over plaats en voor het Primair Onderwijs is een aantal dingen nu duidelijk. Daarom willen we de negen meest gestelde vragen en de antwoorden aan en van de PO-Raad hier graag met je delen. 

Vragen en antwoorden PO-Raad met advies van Preadyz

Nee, dit kan niet. Met de werknemer zijn bepaalde afspraken gemaakt over de tijdelijke uitbreiding. De tijdelijke uitbreiding loopt pas van rechtswege af na de afgesproken duur. Je kunt wel gezamenlijk met de werknemer afspreken dat de tijdelijke uitbreiding stopgezet wordt, maar de werkgever kan dit niet eenzijdig doen.

Nee, dit kan niet tenzij je dit samen met de werknemer overeen komt. Tussentijdse beëindiging van een contract is namelijk alleen mogelijk door middel van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Nee, er bestaat geen recht op compensatie. Mogelijk komen zij wel in aanmerking voor een WW-uitkering omdat zij nu minder werken.

Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vervangingsfonds: lees hier meer. 

Op grond van art. 7.3 lid 9 CAO PO wordt de reiskostenvergoeding stopgezet indien de werknemer, anders dan in verband met vakantieverlof, gedurende een periode van twee weken niet reist naar het werk. De reiskostenvergoeding wordt conform CAO vanaf de derde week stopgezet (tenzij er andere afspraken met de werknemer zijn gemaakt).

Let erop dat wanneer je reiskosten (onbelast) blijft vergoeden, dit fiscale consequenties kan hebben.

Advies van Preadyz:
De informatie die we tot nu toe hebben, is dat de scholen tot en met 6 april gesloten blijven. Ons advies is dan ook om alleen reiskosten stop te gaan zetten wanneer blijkt dat de scholen ook na 6 april dicht blijven. We adviseren om de reiskosten dan per 1 april te beëindigen zodat er geen terugbetaling volgt op het salaris van maart 2020.

De CAO zegt hierover dat de werkgever instemt met een verzoek van de werknemer om het ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. De huidige omstandigheden lijken een gewichtige reden voor de werkgever te zijn om een dergelijk verzoek af te wijzen.

Nee, de werknemer heeft vakantieverlof aangevraagd en is in staat om vakantie te genieten.

Ja, je kunt als werkgever verleend vakantieverlof intrekken als er sprake is van een ramp of andere zeer buitengewone omstandigheden op grond van art. 8.2 CAO PO. Als de werknemer hierdoor materiële schade lijdt, dient de werkgever dit te vergoeden.

Als het gaat om een ziekmelding dan kun je de ziekmelding doorgeven via de ‘selfservice’ van Youforce. De eventuele vervanging van de zieke werknemer kan dan gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds.

Als de situatie er om vraagt dat de werknemer thuis is zonder ziekmelding in verband met het coronavirus, is het advies van de PO-Raad dat de werkgever verlof verleent op grond van artikel 8.8 CAO PO (overig kort buitengewoon verlof). In principe kan dit maximaal tweemaal de arbeidsduur (bijv 2 x 40 uur). In overleg kan het verlengd worden.

Let op! Vervanging van dit verlof is (nog) niet declarabel bij het Vervangingsfonds. De PO-Raad geeft aan daarover met het Vervangingsfonds in gesprek te zijn.

We hopen dat we hiermee eerst een antwoord hebben kunnen geven op vragen die wellicht spelen. Mocht er de komende tijd meer informatie komen, dan houden we je op de hoogte.

Informatie andere branches

Zodra er meer duidelijkheid is over de P&O gevolgen van het coronavirus op de andere branches, dan zullen we deze informatie delen.

Voor vragen of meer informatie:
Bea Lokhorst
adviseur P&O

06 12 85 29 44 
b.lokhorst@preadyz.nl

Bea Lokhorst

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)