INFORMATIE

Maaike van Zadelhoff ook ambtelijk secretaris Commissie van Beroep Examens

13 januari 2020

Commissie van Beroep voor Examens

 

Maaike van Zadelhoff (jurist Preadyz) is sinds 2005 ambtelijk secretaris bij de Commissie van Beroep voor Examens. Scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn verplicht om leerlingen in de gelegenheid te stellen in beroep te gaan naar aanleiding van een genomen maatregel. Vaak zijn dit maatregelen als een leerling bijvoorbeeld ongeoorloofd afwezig is tijdens een schoolexamen.

Werkwijze

De leerling dient eerst intern bij de school in beroep te gaan voordat hij/zij beroep kan aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Examens.

Wie kan hier een beroep op doen?

De Commissie van Beroep is ingesteld voor scholen die bij Fricolore zijn aangesloten in de noordelijke provincies. Als ambtelijk secretaris bereidt Maaike de zittingen en de uitspraken voor.

Lees hier het Reglement Commissie van Beroep (pdf-bestand).

Vragen of meer informatie:

Voor vragen kun je terecht bij het ambtelijk secretariaat van de Commissie van Beroep: Maaike van Zadelhoff te bereiken via: 06 25 64 51 91 of per mail: m.vanzadelhoff@preadyz.nl

Maaike van Zadelhoff