Casus + antwoord

Voorkomen loonsanctie UWV

17 mei 2018

Dit is de casus: 

Het UWV heeft aan de werkgever een loonsanctie opgelegd, op basis waarvan de loondoorbetaling met (ten hoogste) 52 weken wordt verlengd. Het UWV heeft een loonsanctie opgelegd omdat de werkgever binnen een redelijke termijn (zes weken) een re-integratietraject 'tweede spoor' had dienen te starten, nadat duidelijk was dat terugkeer van de werknemer in het eigen werk niet mogelijk was. De werkgever had echter enkel een arbeidsdeskundige ingeschakeld om de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf aanvullend in kaart te brengen. Dit zou volgens het UWV niet als start van een traject 'tweede spoor' aan te merken zijn.

 

En nu de vraag aan u:
Wie heeft er gelijk: het UWV of de werkgever?

En dit is het antwoord:
De werkgever kreeg gelijk.

Toelichting over wat daadwerkelijk gebeurde: 
Tegen dit besluit van het UWV heeft de werkgever zonder succes bezwaar ingesteld bij het UWV. Vervolgens heeft de werkgever beroep ingesteld bij de Sector bestuursrecht van de Rechtbank.

De rechtbank oordeelt dat de handelwijze van het UWV niet juist is. Niet alleen het moment dat duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk niet meer mogelijk is, is bepalend voor de vraag wanneer een werkgever de re-integratie 'tweede spoor' moet inzetten. Ook moet worden onderzocht welke overige mogelijkheden binnen het eigen bedrijf aanwezig zijn. Dit laatste heeft de werkgever laten onderzoeken door een arbeidsdeskundige. Nadat dit onderzoek had plaatsgehad en was gebleken dat de werknemer zijn eigen functie, ook niet met aanpassingen, en evenmin andere werkzaamheden (met aanpassingen) kon verrichten, diende de werkgever pas de re-integratie 'tweede spoor' in te zetten. Het opleggen van de loonsanctie door het UWV was dus onterecht.

 

 

And the winner is ... 
Tot eind mei kon u uw mening geven over deze casus waarmee een prijs te willen viel. Onder de goede inzenders hebben we dit boek verloot: 'Omgaan met burn-out' van Carien Karsten. En de gelukkige winnaar is: Antoinette Heijink.

Boek

Persoonlijke begeleiding nodig?
Misschien speelt er momenteel een lastige re-integratie in uw organisatie? Een specifieke situatie die vraagt om meer persoonlijke begeleiding? In dat geval kunt u contact opnemen met onze juridische adviseur Maaike van Zadelhoff

Voor vragen of meer informatie:
Jurriën de la Vieter
adviseur P&O

06 21 10 17 49
j.delavieter@preadyz.nl

Jurriën de la Vieter

Het UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Ten opzichte van 2016 legde UWV in 2017 22,6% meer inhoudelijke loonsancties op aan werkgevers. Ook in 2016 was het aantal loonsancties al toegenomen.

Wat houdt de loonsanctie in?

Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. De loonsanctie houdt in dat een werkgever het loon van een werknemer nog maximaal een jaar extra moet doorbetalen na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid en dat ontslag in die periode nog niet mogelijk is.

Voorkom een loonsanctie

Maar wat als uw medewerker niet meewerkt aan zijn of haar re-integratie, krijgt u als werkgever dan ook een loonsanctie?Niet als u handelt volgens ons 'Stappenplan excellente re-integratie'.

Stappenplan Excellente Re-integratie

Met dit stappenplan leert u in 5 stappen wat een excellente re-integratie inhoudt. Verder ontvangt u maandelijks een leerzame casus uit de praktijk en handige tips & tricks & tools teneinde een loonsanctie te voorkomen. Vraag het stappenplan hier aan:

Invalid Email

Win een boek met de eerste casus
U kunt uw kennis over re-integratie testen met deze eerste casus. Geef het antwoord op de vraag onder de casus uiterlijk xxx mei 2018 door aan: j.delavieter@preadyz.nl.
Onder de goede inzenders verloten we het boek: 'Omgaan met burn-out' van Carien Karsten.

U krijgt na inzending het gemotiveerde antwoord en een aantal voorbeelddocumenten + tips die bij dit thema horen. Ook krijgt u het stappenplan en de volgende maandelijkse casus in uw mailbox.

Win een boek met de eerste casus
U kunt uw kennis over re-integratie testen met deze eerste casus. Geef het antwoord op de vraag onder de casus uiterlijk xxx mei 2018 door aan: j.delavieter@preadyz.nl.
Onder de goede inzenders verloten we het boek: 'Omgaan met burn-out' van Carien Karsten.

U krijgt na inzending het gemotiveerde antwoord en een aantal voorbeelddocumenten + tips die bij dit thema horen. Ook krijgt u het stappenplan en de volgende maandelijkse casus in uw mailbox.

Casus 1

Het UWV heeft aan de werkgever een loonsanctie opgelegd, op basis waarvan de loondoorbetaling met (ten hoogste) 52 weken wordt verlengd. Het UWV heeft een loonsanctie opgelegd omdat de werkgever binnen een redelijke termijn (zes weken) een re-integratietraject 'tweede spoor' had dienen te starten, nadat duidelijk was dat terugkeer van de werknemer in het eigen werk niet mogelijk was. De werkgever had echter enkel een arbeidsdeskundige ingeschakeld om de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf aanvullend in kaart te brengen. Dit zou volgens het UWV niet als start van een traject 'tweede spoor' aan te merken zijn.

Mijn vraag aan jullie is, wie heeft er gelijk? Het UWV of de werkgever.

 

Wij willen u hiermee extra tips en handvaten bieden. Maar wellicht vraagt uw specifieke situatie toch om een meer persoonlijke begeleiding. In dat geval kunt u contact opnemen met onze juridische adviseurs. Maaike van Zadelhoffen Eduard van den Einden

 

Jurriën de la Vieter

 

Boek

Voor vragen of meer informatie:
Jurrien de la Vieter
adviseur P&O

06 15 92 39 72 VERANDEREN
j.delavieter@preadyz.nl

Jurriën de la Vieter
Invalid Email

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)