Nieuws

Bezwaarmaken tegen OFB's: kans van slagen of niet?                                                                                                                          13 december 2021

PKMWelkom

Bezwaar aantekenen tegen Overzicht Financiële Beschikkingen (OFB's): kans van slagen of niet?

DUO houdt de kosten van een WW en bovenwettelijke uitkering in op de rijksbekostiging als een bestuur deze kosten moet betalen.|

 

Wanneer

Voor het PO gebeurt dit in die situaties wanneer het vergoedingsverzoek niet door het Participatiefonds (PF) wordt goedgekeurd

of

als een bestuur geen vergoedingsverzoek heeft ingediend

of 

een bestuur het vergoedingsverzoek te laat heeft gedaan.

 

Proces PO

Het PF ontvangt van UWV/WW-plus overzichten van uitkeringsgenietenden. Het PF controleert vervolgens of het bestuur een vergoedingsverzoek heeft gedaan. Als blijkt dat de kosten voor rekening van het bestuur komen, stuurt het PF lijsten naar DUO. DUO stuurt vervolgens zgn. Overzichten Financiële Beschikkingen (OFB's) aan de betreffende besturen, waarop de bedragen vermeld staan en houdt deze bedragen in op de rijksbekostiging. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om de OFB's te kunnen ontcijferen. Daarna vinden in het PO de inhoudingen pas jaren later plaats waardoor je als bestuur niet meer zelf alle gegevens in je bezit hebt. Daarnaast is het nieuwe reglement van het PF van toepassing en zal de inhouding rechtstreeks door het PF gaan plaatsvinden.

 

Proces VO

UWV/WW-plus stuurt overzichten naar DUO om de uitkeringskosten in mindering te brengen op de rijksbekostiging. DUO stuurt OFB's aan de betreffende besturen, waarop de bedragen vermeld staan en houdt deze bedragen in op de rijksbekostiging. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om de OFB's te kunnen ontcijferen.

 

Uitspraak

In oktober 2021 heeft een bestuursrechter van de Rechtbank in Noord-Holland in een tussenuitspraak in het PO bepaald, dat DUO er niet zomaar vanuit mag gaan dat de bedragen op de OFB's kloppen. DUO moet onderzoeken of de bedragen juist zijn en bijvoorbeeld vergelijken met de beschikkingen van UWV/WW-plus.

De rechter heeft DUO nu 8 weken de tijd gegeven de fouten te herstellen, waarna een uitspraak volgt.

Lees hier meer over de gerechtelijke uitspraak.

 

Gevolgen

De tussenuitspraak is geen definitieve uitspraak. Daarnaast is het geen uitspraak van de Raad van State en kan bij wijze van spreken een bestuursrechter in Limburg tot een andere uitspraak komen. Toch kan deze uitspraak mogelijk gevolgen hebben voor de inhoudingen die bij jouw bestuur plaatsvinden. De gevolgen zullen voor het PO groter zijn dan voor het VO, aangezien in het Primair Onderwijs DUO de gegevens van het PF ontvangt en in het VO rechtstreeks van UWV.

Dit geldt voor alle vergoedingsverzoeken tot 1 augustus 2022.

 

Het advies van Preadyz is om de bedragen op de OFB's goed te controleren op juistheid en bij onduidelijkheden een toelichting te vragen aan DUO. DUO kan dan niet zomaar verwijzen naar het PF (voor het PO).

Voor zowel PO als VO kun je vragen naar:

- Welke persoon, wat is uitbetaald, zijn er eventueel sancties opgelegd;

- Opvragen beschikkingen van UWV/WW-plus.

Indien nodig kan er bezwaar worden aangetekend binnen zes weken na ontvangst van de financiële beschikking. Let dus goed op de termijnen!

 

Indien je hulp nodig bent bij het opstellen van een bezwaarschrift, kunt je contact opnemen met Maaike van Zadelhoff.

Voor vragen of meer informatie:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)