Nieuws

Preadyz biedt 'Klaar voor AVG Pakket'

5 februari 2018

Op 25 mei 2018 van dit jaar treedt een nieuwe wet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP).

Wat verandert er?
 
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat betekent dat voor scholen?
Dit heeft ook belangrijk gevolgen voor schoolorganisaties: op 25 mei 2018 moeten scholen kunnen aantonen dat er een inventarisatie is gemaakt van alle persoonsgegevens en de beveiliging ervan en welke maatregelen er wanneer nog genomen moeten worden. Deze inventarisatie moet voldoen aan bepaalde voorgeschreven regels. Scholen kunnen deze invoering zelf organiseren en kunnen hiervoor ook bij ons terecht. Speciaal voor scholen hebben we een nieuw pakket ontwikkeld:

Klaar voor AVG Pakket
Met dit pakket krijg je alle benodigde instrumenten om op tijd te voldoen aan de eisen die deze nieuwe wet stelt. Het pakket bestaat uit drie stappen die er samen voor zorgen dat je organisatie op tijd aan de eisen van de nieuwe wet voldoet.

Module 1

Invoering verplichte documenten (stap 1)

Deze eerste module bestaat uit de invoering van de verplichte documenten in je organisatie. Je ontvangt:

 • vijftien kant-en-klare gepersonaliseerde documenten;
 • een handleiding met alle te ondernemen acties ten aanzien van deze documenten en de interne communicatie. 

Met de aanschaf van de documenten, het nemen van de hieruit voortvloeiende maatregelen en de interne communicatie hierover heb je de informatiebeveiliging en privacy op papier op orde gebracht. 

 

Module 2

Uitvoeren verplichte risico-analyse (stap 2)

Deze module bestaat ondermeer uit:

 • het in kaart brengen van de gegevensverwerkingen;
 • het uitvoeren van een risicoanalyse en
 • het nemen van bijbehorende maatregelen. 

Na het uitvoeren van deze risicoanalyse heb je als onderwijsinstelling een beeld van welke informatiestromen door de organisatie  lopen, hoe deze beveiligd zijn, welke risico’s zich voordoen en welke maatregelen moeten worden genomen om die risico te beperken. 

Bovendien ben je als onderwijsinstelling in staat om deze risicoanalyse vervolgens zelf jaarlijks uit te voeren. Door het uitvoeren van de risicoanalyse heb je de informatiebeveiliging en de privacy ook in de praktijk op orde gebracht.

 

Module 3

Evaluatie en service (stap 3)

Tot slot zal er ter afronding een evaluatie plaatsvinden van de invoering. En in de toekomst houden wij u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op het gebied van de privacywetgeving. Zo blijven u en uw organisatie altijd up to date op dit gebied.

Waarom kiezen voor Preadyz?
Ons pakket biedt een onderwijsspecifieke implementatie dus gebaseerd op kennis en inzichten van verschillende onderwijsgerichte instellingen. Verder sluit het pakket helemaal aan bij de huidige software die je via Preadyz gebruikt. U hoeft voor dit pakket dus niet te investeren in nieuwe software of systemen. Tenslotte heeft u met dit pakket zo veel mogelijk zelf in de hand: wij bieden de handige kaders en kennis waarbinnen u zelf een belangrijke en zo groot mogelijke rol speelt bij de implementatie en het onderhoud.

Investering
De kosten van dit pakket bestaan uit een vast onderdeel voor module 1 en een variabel onderdeel voor de modules 2 en 3.

 • Investering Module 1: 
  De vaste kosten van module 1 bedragen: € 1.580 exclusief BTW per schoolbestuur.
 • Investering Module 2 en 3:
  Module 2 en 3 worden uitgevoerd door onze jurist Maaike van Zadelhoff. Aangezien de werkzaamheden van module 2 afhankelijk zijn van de grootte van je organisatie, hanteren we hierbij een uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 125,- per uur exclusief BTW op basis van naculculatie waarbij de kosten vooraf zo goed mogelijk worden ingeschat.

De insteek is dat onze adviseur en jurist zoveel mogelijk een aansturende rol zal hebben en de uitvoerende werkzaamheden aan de klant zelf overlaat. Hierdoor worden niet alleen de kosten gedrukt, maar is de klant ook zelf in control en weet de klant na afloop zelf het beste hoe de vlag erbij hangt. Dit is ook precies het doel en het uitgangspunt van de AVG: bewustwording en bewust omgaan met informatiebeveiliging en privacy.


Indruk van de kosten

Om u een indruk te geven van het aantal benodigde uren voor de modules 2 en 3 hier een indicatie:
Een onderwijsinstelling zal tussen de 8-16 uur kwijt zijn voor module 2 en 3. Voor elke ressorterende school kan rekening worden gehouden met 1 tot 4 uur extra voor deze twee modules.

Vooraf worden hierover afspraken gemaakt en krijgt u een voorstel met een inschatting van de advies-uren en werkwijze.

 

Interesse? Start met een kennismakingsgesprek
Wij gaan graag samen aan de slag zodat uw organisatie op tijd voldoet aan de eisen die de nieuwe wet stelt. Maak daarvoor gelijk een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek met onze jurist Maaike van Zadelhoff.
 Maaike neemt dan gelijk contact op voor het maken van een afspraak.

Tijdens dit gesprek wordt een beeld gemaakt van de werkzaamheden die voor uw organisatie nodig zijn en worden mogelijke vragen beantwoord. Na het gesprek ontvangt u een financieel voorstel voor het ‘Klaar voor AVG Pakket’ voor uw organisatie, indien gewenst.


Voor vragen of meer informatie: 

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)