Nieuws

Preadyz advies PO-Raad: bovenwettelijke uitkering & verlofkaart

15 augustus 2019

PO-raad

Preadyz advies PO-Raad: bovenwettelijke uitkering & verlofkaart

 

Begin augustus kwam de PO-Raad met het artikel 'Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in'. Dit artikel geeft een overzicht van diverse interessante en belangrijke wijzigingen en andere zaken om aan te denken voor het nieuwe schooljaar: lees het artikel hier. 

Vanuit Preadyz willen wel er graag twee zaken uitlichten en voorzien van ons advies:

1. Uitvoering bovenwettelijke uitkering 

De uitvoering van de bovenwettelijke uitkeringen (zoals WOPO en ZAPO) zijn in het verleden door OCW rechtstreeks belegd bij WWplus (voorheen onderdeel van KPMG).

Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering gedecentraliseerd en ontvangen schoolbesturen een bedrag in de lumpsum voor de uitvoering hiervan. Je mag het dus als schoolbestuur zelf uitvoeren.

Om een behoorlijke regeldruk/uitvoeringslast te besparen heeft de PO-Raad een raamcontract met WWplus afgesloten en de PO-Raad adviseert schoolbesturen daar gebruik van te maken. Wij als Preadyz sluiten ons bij dit advies aan.

Is je schoolbestuur al aangemeld voor het raamcontract ‘uitvoering bovenwettelijke uitkering’? In het tweede kwartaal van dit jaar heb je hierover bericht ontvangen van de PO-Raad, zowel per post als met een mailing.

Mocht je dit nog niet geregeld hebben, dan kun je contact opnemen met Bea Lokhorst: b.lokhorst@preadyz.nl

2. Verlofkaart

Ook dit jaar bereikten ons weer vragen over de einddatum van contracten: beëindig je een contract op de laatste dag voor de zomervakantie. Of beëindig je een contract op 1 augustus?

Sinds 2014 loopt het verlof in het primair onderwijs niet meer standaard gelijk met de schoolvakanties. In de CAO PO is destijds afgesproken dat de medewerkers (net als in vele andere sectoren) hun verlof dienen op te bouwen: in totaal heeft een medewerker recht op 428 uur bij een fulltime dienstverband. Opgenomen verlof en wettelijke vrije dagen (!) dienen verrekend te worden met het opgebouwde verlof. De verlofperiode loopt van 1 oktober tot 1 oktober.

We zien nu vaak nog dat de oude regelgeving toegepast wordt: komt een medewerker vóór 1 maart in dienst, dan wordt een contract beëindigd op 1 augustus. Komt een medewerker na 1 maart in dienst dan wordt het beëindigd op de laatste schooldag. Deze regeling is afgeschaft met de invoering van de nieuwe regeling verlofdagen.

Mocht je ondersteuning nodig hebben bij het alsnog invoeren van deze regeling dan kun je contact opnemen met Jurriën de la Vieter: j.delavieter@preadyz.nl of Bea Lokhorst: b.lokhorst@preadyz.nl

Jurriën de la Vieter
Jurriën de la Vieter
Bea Lokhorst
Bea Lokhorst

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)