Nieuws

Klaar voor de scherpere accountantscontrole 2019?

13 februari 2020

Klaar voor de scherpere accountantscontrole?

De accountant heeft aangegeven dat – mede in opdracht van het Ministerie van OCW en als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving – dit jaar extra scherp op een aantal zaken wordt gecontroleerd bij de accountantscontrole over 2019.

Hierbij kan worden gedacht aan de aanwezigheid van nieuwe risicoanalyses, beleidsplannen, een recent aanbestedingsbeleid of een recent treasurystatuut, maar ook aan het aanleveren van documenten met betrekking tot de wachtgeldverplichtingen ten behoeve van het primair onderwijs.

Daarnaast voert de accountant bij het primair onderwijs een extra controle uit op de (eigen) wachtgeldverplichtingen:

  • Welke (eigen) wachtgelders heeft het bestuur?;
  • Zijn de verklaringen ontheffing herbenoeming van de betreffende wachtgelders aanwezig?

Indien deze verklaringen niet aanwezig zijn:

  • Heeft het bestuur deze wachtgelders als eerste nieuwe vacatures binnen het bestuur aangeboden?
  • Is er een specificatie aanwezig van eigen wachtgelders die niet door de instroomtoets zijn gekomen?

Contact over noodzakelijke gegevens

Mogelijk neemt een van de Preadyz medewerkers contact op met de vraag om de eventueel ontbrekende stukken aan te leveren.

Hulp van Preadyz

Om bij de komende accountantscontrole geen last te krijgen van een verouderd of afwezig treasurystatuut en/of aanbestedingsbeleid, kan Preadyz het treasurystatuut voor je updaten.

Mocht je nog geen treasurystatuut of aanbestedingsbeleid hebben opgesteld, dan kunnen wij dit ook voor je verzorgen.

Zowel de inhoud van het aanbestedingsbeleid als het door ons aangeleverde treasurystatuut zijn met de accountant afgestemd zodat deze documenten geen breekpunt bij de accountantscontrole zullen vormen.

Investering

Het updaten van het treasurystatuut kost € 195 exclusief BTW.

Heb je nog geen treasurystatuut of aanbestedingsbeleid, dan kun je deze door ons laten opstellen voor een bedrag van € 590 exclusief BTW voor elk te leveren stuk.

Ook voor het opstellen van andere beleidsdocumenten kun je uiteraard bij Preadyz terecht; bespreek je wensen en vraag een vrijblijvende offerte op bij Maaike van Zadelhoff.

Voor vragen of informatie of een vrijblijvende offerte:

Maaike van Zadelhoff
jurist en adviseur P&O
06 25 64 51 91
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

MaaikevanZadelhoffPreadyz_YolandaVisser-6707

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Preadyz Update

!
!
!

We hebben je toestemming nodig om je persoonlijke gegevens te verwerken conform onze Privacyverklaring: 

Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Bekijk eerder verzonden Preadyz Updates en andere berichten:

(Het kan zo zijn dat sommige links naar artikelen in het archief met nieuwsbrieven niet meer actueel zijn en niet meer werken.)